TV không phát lại phim từ máy ảnh hoặc máy quay được kết nối bằng cáp USBMột số bước trong câu trả lời này sẽ giúp bạn đến mục sử dụng sản phẩm.

QUAN TRỌNG: Một số tập tin video có thể không phát lại trên TV của bạn khi thông qua kết nối USB. Điều này có thể là do các định dạng tập tin hoặc tỷ lệ khung hình được sử dụng cho các video. Ví dụ, các tập tin ghi theo định dạng XAVC S hoặc trong chế độ PS (60p / 50p) không tương thích với một số TV. Kiểm tra hướng dẫn
edit

sửa tivi tại Ninh Bình