Tự chẩn đoán tivi bị lỗi

Cách kiểm tra xem TV có hoạt động đúng cách không.Cách kiểm tra xem TV có hoạt động đúng cách không.

Bấm nút HOME rồi chọn  [Trợ giúp] →  [Hỗ trợ khách hàng] → [Chẩn đoán lỗi] → [Tự chẩn đoán].


edit

sửa tivi tại Ninh Bình