Triệu chứng về Nguồn, tivi đang xem bị tắt nguồn ,đèn nguồn tivi nhấp nháy
Triệu chứng về Nguồn
TV tự động tắt.
TV tự động bật.TV tự động tắt.

Kiểm tra xem tính năng [Hẹn giờ ngủ] có được kích hoạt hay không hoặc kiểm tra cài đặt [Thời khoảng] của [Giờ bật].
Kiểm tra xem [Dừng chế độ Standby] trong [Sinh thái] có được kích hoạt hay không.


TV tự động bật.

Kiểm tra xem [Giờ bật] có được kích hoạt hay không.edit

sửa tivi tại Ninh Bình