tivi sony 32 inch bị chồng hình, kẻ ngang, kẻ dọc

edit

sửa tivi tại Ninh Bình