TiVi có hình nhưng không có tiếng
Triệu chứng Âm thanh
Không có tiếng nhưng chất lượng hình ảnh tốt.
Nhiễu tiếng.
Hệ thống rạp hát tại nhà không có tiếng hoặc tiếng nhỏ.
Âm thanh bị méo.Không có tiếng nhưng chất lượng hình ảnh tốt.

Kiểm tra điều khiển âm lượng.
Bấm nút  hoặc  + để huỷ tắt tiếng.
Đặt [Loa] thành [Loa TV] trong cài đặt [Âm thanh]. Nếu được đặt thành [Hệ thống âm thanh], loa TV sẽ không phát
edit

sửa tivi tại Ninh Bình