Phải làm gì khi có các dòng sọc trên màn hình,màn hình bị mờ, xảy ra hình ảnh kép, hoặc màu sắc bất thường.Hãy thử các giải pháp theo các hiện tượng.

Các dòng sọc trên màn hình 
Màn hình bị mờ
Hình ảnh kép
Màu sắc bất thường trên màn hình .
Các vấn đề màn hình khác .


Sọc màn hình (ngang/dọc, sọc lớn)


Nhấn nút HOME trên điều khiển để hiển thị màn hình Menu

Khi hiện tượng xảy ra giống như trong màn hình menu


Đó có thể là vấn đề với TV BRAVIA của bạn

Khởi động lại BRAVIA và kiểm tra vấn đề 
edit

sửa tivi tại Ninh Bình