những kết nối cơ bản trên tiviĐiểm mặt những kết nối cơ bản trên tivi 


Các kết nối cơ bản trên tivi gồm: cổng HDMI, cổng USB, ổ cứng, cổng VGA, cổng AV, cổng S-video, Cổng component, cổng Kết nối Optical/coaxial, ở mỗi loại kết nối sẽ có những đặc điểm riêng biệt khác nhau nhằm phục vụ từng nhu cầu riêng biệt liệu bạn đã biết hết?

Cổng HDMI

Cổng HDMI (viết tắt của High-Definition Multimedia Interface - Giao diện đa
edit

sửa tivi tại Ninh Bình