LCD bị trắng màn hình,Nếu bạn thấy hình trắng ở màn hình LCD điều này chứng tỏ cấp nguồn, bo cao áp và backlight đang chạy tốt và bạn cần dò tìm hư hỏng khu vực khác để xác định lỗi gây ra vấn đề hình trắng. Có nhiều nguyên nhân màn hình LCD bị hình trắng sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách xác định các nguyên nhân để sửa tivi lcd tại nhà tình trạng bị trắng màn hình: Hướng dẫn Sửa tivi LCD bị trắng màn hình (
edit

sửa tivi tại Ninh Bình