Làm thế nào để vô hiệu hóa chế độ Cửa hàng (Demo) trên TV? Chế độ demo thường được sử dụng bởi các cửa hàng bán lẻ để trưng bày sản phẩm.Để vô hiệu hóa chế độ demo, hãy làm như sau:
Tắt chế độ Cửa hàng (Demo) tạm thời bằng cách nhấn RETURN trên điều khiển từ xa.
Chọn Settings → Set-up  → Auto Start-up.
Khi Auto Start-up khởi động, thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
Khi Location Set-up hiển thị, chọn Home.
Thực hiện các hướng dẫn tiếp theo cho
edit

sửa tivi tại Ninh Bình