Làm thế nào để thực hiện khôi phục về cài đặt gốc trên TV?CẢNH BÁO: Quá trình này phục hồi các thiết lập cân chỉnh video trên TV. Nếu TV của bạn được cân chỉnh đặc biệt, bạn có thể thử thiết lập lại power reset trước. Nếu không, các thiết lập từ hiệu chỉnh đặc biệt sẽ bị mất.

Hãy rút dây nguồn TV khỏi ổ điện.
Sau một phút cắm lại dây nguồn vào ổ điện.
Bảo đảm rằng TV đã bật.
Rút dây nguồn TV khỏi ổ điện như trước 
Sau một phút cắm lại dây nguồn vào ổ
edit

sửa tivi tại Ninh Bình