Làm thế nào để kích hoạt hoặc vào chế độ MHL ™ (Mobile High-Definition Link)?


Kết nối cáp và chọn ngõ vào của bạn:Màn hình LCD kích thước 32 inch và 40 inch: HDMI 1/MHLMàn hình LCD với kích thước 24 inch: HDMI2/MHLBRAVIA Sync Control và Device Control Keys phải là On.Để BRAVIA Sync control là On:Bấm Home → Settings → Set-up → BRAVIA Sync Settings → BRAVIA Sync Control → On  Để Device Control Keys là On:Bấm Home → Settings → Set-up → BRAVIA Sync Settings → Device Control
edit

sửa tivi tại Ninh Bình