Làm thế nào để kết nối thiết bị MHL với TV khi sử dụng cáp MHLLƯU Ý:

Không phải tất cả TV đều có cổng Mobile High Definition Link(MHL). Nếu TV hỗ trợ MHL, ít nhất trong những cổng HDMI trên TV sẽ có 1 cổng là MHL
Nếu TV không có cổng MHL, chúng tôi khuyên sử dụng một công cụ chuyển đổi MHL với HDMI


MHL là một công nghệ giúp TV truyền thông tin đến với thiết bị tương thích với MHL. Khi kết nối với thiết bị tương thích MHL, TV có khả năng kết nối với
edit

sửa tivi tại Ninh Bình