Đèn đỏ, xanh hoặc vàng hoặc nhấp nháy trên TV
Đèn LED chỉ thị thường được tìm thấy trên mặt dưới của TV. Tùy thuộc vào dòng máy, có thể có một hoặc nhiều đèn trên TV.
Trên máy mới, một đèn có thể thay đổi màu sắc để chỉ ra các điều kiện khác nhau hay chỉ hiển thị một số tính năng được kích hoạt.

Kiểm tra bảng sau cho ý nghĩa phổ biến của chỉ số đèn và các bước khắc phục sự cố để giải quyết các vấn đề


 Đỏ

  Lỗi hệ thống

Nếu đèn đỏ
edit

sửa tivi tại Ninh Bình