Đèn nguồn power nháy 1 nháy đèn đỏ,Đèn nguồn power nháy 1 nháy đèn đỏ,Đèn nguồn power nháy 8 nháy đèn đỏ,Đèn nguồn power nháy 6 nháy đèn đỏ,Đèn nguồn power nháy 8 nháy đèn đỏ,Đèn nguồn power nháy 13 nháy đèn đỏ

1. Đèn nguồn power nháy 1 nháy đèn đỏ
Nguyên nhân: Lỗi từ bo xử lý của tiviHướng xử lý: Thay hoặc sửa chữa
2. Đèn nguồn power nháy 2 nháy đèn đỏ
Nguyên nhân: Lỗi từ bo nguồnHướng xử lý: Thay hoặc sửa chữa
3. Đèn nguồn power nháy 6 nháy đèn đỏ
Nguyên nhân: Lỗi từ bo cao ápHướng xử lý: Thay hoặc sửa chữa
4. Đèn nguồn power nháy 8 nháy đèn đỏ
Nguyên nhân: Lỗi từ bo nguồnHướng xử lý: Thay hoặc
edit

sửa tivi tại Ninh Bình