Chính sách Bảo hành và Sửa chữaTRUNG TÂM BẢO HÀNH TIVI SONY

(V/v Qui định điều kiện bảo hành)

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Quy định này được áp dụng đối với các sản phẩm,tivi SONY, máy lạnh, máy điều hòa,tủ lạnh. MỤC 1: ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ

 - Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành và có đăng ký bảo hành.- Sản phẩm bị hư do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.- Phiếu bảo hành phải được xuất trình khi có yêu cầu bảo hành miễn
edit

sửa tivi tại Ninh Bình